???????? ???? ????????? ????? ?????? ????? ?????? Total Quality Management

??? ??????

???????? ???? ????????? ????? ?????? ????? ?????? Total Quality Management

?? ????? ???????? ???? ??? ??????
???? ??? ?? ?????? ((????????? ????? ?????? ????? ?????? Total Quality Management)) ???? ???? ???? ???? ??????? -????????? ????? ?????? ????? ?????? Total Quality Management- ??? ???.
??????? ???? ? ????? ?? ??? ????? ??? ???? ?? ???? ??? ???? ? ????? ? ????

????????? ????? ?????? ????? ?????? Total Quality Management ?? 63 ?????? ???? ? ???? ?????? ?? ???? pptx


نام * :
پست الکترونیک :  پست الکترو نیک www ندارد
وبسایت یا وبلاگ :  آدرس اینترنتی http:// شروع می شود
پیام * :

هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است ! شما اولین نفر باشید !